En rättfärdigare värld

Saronkyrkan Second Hand är en av de första butikerna av sitt slag i Göteborg. Redan 1982 startade vi! Vi vill verka för en rättfärdigare värld och vara en plats där människor kan växa, hitta tillbaka till sig själva, samhället och arbetslivet.

Tillsammans ger vi vidare

Genom den återvunna gåvan du skänker, kan vi vara med och ge vidare. Vårt överskott går genom Saronkyrkan till diakonala och sociala projekt och insatser i vår närmiljö i Göteborg, men också vidare ut i världen och specifikt till Mellanöstern, där vi bland annat är med och stöttar flyktingprojekt och utbildningsinsatser i flyktingläger.

Alla förtjänar en andra chans

Vi vill vara en butik som gör det rätta, som står för rättvisa och som ständigt strävar att göra rätt i världen. Vi tror att alla förtjänar en andra chans, både människor och prylar. När du fyndar hos oss är du med och skapar en rättfärdigare värld för människor i Göteborg och i Mellanöstern. Vill du veta mer projekten vi stöttar? Läs mer här.

Vill du hjälpa till?

Vill du bli volontär hos oss? Utan volontära krafter skulle vår butik inte fungera. Du kan hjälpa till vid försäljning eller ställa ordning butiken, köra ut varor till kunder m.m. Är du intresserad, hör av dig!